TR EN
Ürünlerimiz
OLGU EBYS

OLGU Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), belge yönetimiyle ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, OLGU Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir uygulamadır.

Belgelerin Elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması, arşivlenmesi ve tasfiye edilmeleri aşamalarını içeren, güvenlik sistemi ile donatılmış, sürekli yenilenen bir sistemdir.

 

EBYS Özellikleri?

  • ISO 15489 Belge yönetimi standardı
  • TSE 13298 Belge yönetimi standardı
  • Standart dosya planı genelgesine uygunluk
  • Devlet arşiv hizmetleri yönetmeliğine uygunluk
  • Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usullere uygunluk
  • Elektronik belge standartları genelgesine uygunluk
  • E-İmza
  • M-imza
  • KEP

 

Detaylı Bilgi Al