TR EN
Çözümlerimiz
VERİ ANALİZİ ve YÖNETİMİ

OLGU VM | Veri Madenciliği

İŞ Zekası veya kısaca BI (Bussiness Intelligence = İş Zekası), iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçlerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesidir. BI yeni fırsatlar tanımlamak ve geliştirmeye yardım etmek için büyük miktarlarda bilgi yönetir. Yeni fırsatların ve etkili strateji gerçekleştirmek için bir rekabet piyasası avantajı ve uzun soluklu kararlılık sağlar.

İş Zekası teknolojileri iş operasyonlarının geçmiş, günümüz ve gelecekteki durumlarının incelenmesini sağlar. İş zekası teknolojilerinin yaygın fonksiyonları raporlama, güncel analitik ilerleme, analitiksellik, veri madenciliği, süreç madenciliği, karmaşık olay işleme, iş performans yönetimi, metin madenciliği, tahmin analitiği ve bakış açılı analitik.

Neden OLGU İŞ Zekası ?

Hızlı büyüyen ve gelişen kentlerde kentleşmenin takip ve kontrol edilmesi, yatırım ve hizmet çalışmalarının iyi koşullarda yerine getirilmesi, kent sakinlerinin ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi amacıyla, ülkemizde Yönetim Bilgi Sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler sayesinde büyük miktarlarda veri yığınları elde edilmektedir. Bu veri yığınlarından desenlerin, ilişkilerin, değişimlerin, düzensizliklerin, kuralların kısacası anlamlı sonuçların elde edilmesini sağlayacak veri madenciliği çözümlerinin kullanılması şarttır.

Belediyelerde bilişim zekasına duyulan ihtiyaç:

Mevcut Yerel Yönetim Bilgi Sistemleri sadece günlük operasyonel işlemlerin yürütülmesini ve geleneksel raporların alınmasını destekleyebilmektedir. Geçmiş verilerden insan zekasına yakın çözümlerin geliştirilebilmesi, geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilmesi, ve karar verme süreçlerinin daha akılcı ve doğru yapılabilmesi için veri madenciliğinin içerdiği yeni yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir.

İthal edilebilecek bir sistemin yurt içinde üretilmesi:

Bazı yabancı kökenli firmaların veri madenciliği yazılımları bulunmaktadır. Ancak bu yazılımlar genel amaçlı olup direk belediyelerin kullanımına özel geliştirilmemiştir. Yazılımlar ancak uzman kişiler tarafından kullanılabilmektedir ve günümüz koşullarında belediyelerde bu tür uzmanlar yer almamaktadır. Ayrıca ithal edilebilecek veri madenciliği çözümleri içeren bir yerel yönetim yazılımı hem dışarıya kaynak aktarımına neden olacak, hem ülkemizdeki belediye yönetimine uygun olmayacak hem de Türkçe desteği olmaması durumunda da kullanımı zor olacaktır.

OLGU İş Zekası Sistemi ile hangi analizleri yapabilirim?

  •  Sosyo – Kültürel durum analizleri,
  •  Gelir – Gider durum analizleri,
  •  Alt Yapı analizleri,
  •  Suistimal tespit analizleri,
  •  Kolaylaştırma, Doğrulama ve Benzerlik analizleri.